Konference

Vēlos arī turpmāk saņemt jaunumus par biedrības LATVIJAS PELDĒŠANAS FEDERĀCIJAS rīkotajiem pasākumiem uz norādīto e-pasta adresi. 1. Personu datu apstrādes mērķis ir reģistrēt dalībniekus “Latvijas Peldēšanas federācijas” rīkotajā konferencē 2020. gada 29. septembrī! 2. Pārzinis dalībnieku un to likumisko pārstāvju personas datu apstrādei iepriekš norādītajam mērķim ir Biedrība “Latvijas Peldēšanas federācija”, turpmāk tekstā - Biedrība, reģ. Nr. 40008029004, juridiskā adrese: Ķīpsalas iela 5, Rīga, LV-1048. Personas datu saņēmēji ir Biedrība un ar konferences norises nodrošināšanu saistītās personas, kas saistīti ar informācijas apstrādi norādītā mērķa sasniegšanai. 3. Ar konferences īstenošanu saistītās pieteikuma anketas, biedrība “Latvijas Peldēšanas federācija” uzglabā līdz pasākuma noslēgumam.