Konference

DŽONS LĪČS /JOHN LEECH
ĪRIJAS ŪDENS DROŠĪBAS ASOCIĀCIJA / WATER SAFETY IRELAND /, IZPILDDIREKTORS
NACIONĀLĀ NOSLĪKŠANAS PREVENCIJAS STRATĒĢIJA ĪRIJĀ 2018-2027
/ IRELAND’S NATIONAL DROWNING PREVENTION STRATEGY 2018 TO 2027

EGILS GALAENS GJOLME / EGIL GALAAEN GJØLME
NORVĒĢIJAS ZINĀTNES UN TEHNOLOĢIJU UNIVERSITĀTE / NORWEGIAN UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY /, ASOCIĒTAIS PROFESORS
ŪDENS KOMPETENCE UN SKOLOTĀJU APMĀCĪBA NORVĒĢIJĀ
/ WATER COMPETENCE AND TEACHER EDUCATION IN NORWAY

RĪTA VIENOLA / RIITTA VIENOLA
SOMIJAS LIETIŠĶO ZINĀTŅU UNIVERSITĀTES ARCADA LEKTORE,
SOMIJAS PELDĒTAPMĀCĪBAS UN DZĪVĪBAS GLĀBŠANAS FEDERĀCIJAS
/ FINNISH SWIMMING TEACHING AND LIFESAVING FEDERATION/,
DROŠĪBAS UZ ŪDENS KOMISIJAS/ WATER SAFETY COMMISSION/ LOCEKLE,
EIROPAS STARPTAUTISKĀS DZĪVĪBAS GLĀBŠANAS FEDERĀCIJAS /ILSE/ LOCEKLE
DROŠĪBA UZ ŪDENS UN NOSLĪKŠANAS PREVENCIJA SOMIJĀ
/ WATER SAFETY AND DROWNING PREVENTION IN FINLAND.

KIRSTI MAESEPA / KIRSTI MÄESEPP
MĀCIES PELDĒT /, LEARN TO SWIM
PROJEKTA VADĪTĀJA, IGAUNIJAS PELDĒŠANAS FEDERĀCIJAS PĀRSTĀVE
MĀCIES PELDĒT – IGAUNIJAS VEIKSMES STĀSTS
/ LEARN TO SWIM – ESTONIAN SUCCESS STORY

ILONA ZUOZIENE / ILONA ZUOZIENE
MĀCIES PELDĒT / LEARN TO SWIM /,
EKSPERTE, LIETUVAS SPORTA UNIVERSITĀTES ASOC. PROFESORE,
LIETUVAS PELDĒŠANAS FEDERĀCIJAS VICEPREZIDENTE
PREVENTĪVIE PASĀKUMI NEGADĪJUMIEM UZ ŪDENS / PREVENTIVE MEASURES FOR WATER ACCIDENTS

MILDA ŠEIBOKAITE / MILDA ŠEIBOKAITĖ
MĀCIES PELDĒT / LEARN TO SWIM /,
PROJEKTA VADĪTĀJA,
LIETUVAS PELDĒŠANAS FEDERĀCIJAS PROJEKTU VADĪTĀJA

PREVENTĪVIE PASĀKUMI NEGADĪJUMIEM UZ ŪDENS / PREVENTIVE MEASURES FOR WATER ACCIDENTS

AIVARS PLATONOVS
LATVIJAS PELDĒŠANAS FEDERĀCIJAS PREZIDENTS
AR “STRAUSA STRATĒĢIJU” NEPIETIEK

ZANE GEMZE
BIEDRĪBAS PELDĒT DROŠI DIBINĀTĀJA
ŪDENS KOMPETENČU PROGRAMMA KĀ DAĻA NO MĀCĪBU SATURA LATVIJĀ – AR KO SĀKT?

ROBERTS FŪRMANIS
LATVIJAS DZĪVĪBAS GLĀBŠANAS ASOCIĀCIJAS PREZIDENTS
KĀ LATVIJAI IZKĻŪT NO SLĪCĒJU LIELVALSTS STATUSA

KRISTAPS SILIŅŠ
RADOŠĀS AĢENTŪRAS MCCANN GRUPA VADOŠAIS PARTNERIS
GALVA VIRS ŪDENS