Sabiedrības veselības apakškomisijā iepazīstas ar problēmām cilvēkdrošības uz ūdens jomā

Šo otrdien, 29. oktobrī, Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas sēdē notika diskusija par cilvēkdrošību uz ūdens un bērnu traumatismu, kurā Latvijas Peldēšanas federācija (LPF) iepazīstināja ar problēmām cilvēkdrošības uz ūdens jomā un izteica aicinājumu saeimas deputātus rosināt izstrādāt noslīkšanas novēršanas stratēģiju.

Apakškomisijas sēde tika sasaukta pēc LPF iniciatīvas, un tajā LPF prezidents Aivars Platonovs klātesošos saeimas deputātus, kā arī citas uzaicinātās personas, iepazīstināja gan ar statistikas datiem par noslīkušo skaitu valstī un to būtiskākajiem cēloņiem, gan ar veiktā pētījuma un sabiedriskās domas aptaujas rezultātiem, kas norāda uz nepilnvērtīgu peldētapmācības procesa nodrošināšanu izglītības iestādēs, nepietiekamu izglītojamo peldētrpasmi un ūdens kompetenci.

Foto: Saeima.lv (Ieva Ābele)

Tāpat A. Platonovs norādīja uz vairākām konstatētām nepilnībām normatīvajos aktos (piemēram, drošības vestu lietošanas noteikumi, glābēju kvalifikācija), kā arī nepietiekamo oficiālo un labiekārtoto peldvietu skaitu valstī, kas tiešā veidā ietekmē noslīkušo skaita statistiku.

Iepazīstinot ar esošo situāciju cilvēkdrošības uz ūdens jomā, A. Platonovs norādīja, ka pirmais solis ceļā uz problēmas risinājumu ir noslīkšanas novēršanas stratēģijas izstrāde, kurā tiktu definēti ne vien prioritāri risināmie uzdevumi, bet arī iesaistītās organizācijas un to atbildības sfēras:

Iepazīstinot ar esošo situāciju cilvēkdrošības uz ūdens jomā, A. Platonovs norādīja, ka pirmais solis ceļā uz problēmas risinājumu ir noslīkšanas novēršanas stratēģijas izstrāde, kurā tiktu definēti ne vien prioritāri risināmie uzdevumi, bet arī iesaistītās organizācijas un to atbildības sfēras:

Morāli nobriedušās, viedās un ekonomiski attīstītās valstīs rūpes par katru dzīvību ir prioritāras – neviena no riska grupām netiek atstāta bez uzmanības un atbilstoša rīcības plāna šo risku izskaušanai. Tomēr valstu augstais dzīves līmenis un tās iedzīvotāju labklājība nav pašpietiekams pamats cilvēku drošībai uz ūdens un zemajiem noslīkušo statistikas rādītājiem. Tā pamatā ir visas sabiedrības, it īpaši valsts atbildīgo amatpersonu, sapratne par priekšnosacījumiem cilvēku drošībai uz ūdens – bērnu peldētapmācību, drošības un glābšanas uz ūdens apmācību, kā arī sistemātiskas preventīvas un izglītojošas darbības”, norādīja A. Platonovs.

Sabiedrības veselības apakškomisijas priekšsēdētājs Vitālijs Orlovs, uzklausot uzaicinātās personas, izteica pateicību par problēmas aktualizēšanu, atzina tās nozīmīgumu un pauda apņēmību virzīt šo jautājumu tālākai skatīšanai un risinājumu meklēšanai.

Savukārt Latvijas Ārstu biedrības pārstāvis Pēteris Apinis norādīja, ka ir nepieņemama situācija, kurā vispārizglītojošo iestāžu audzēkņiem netiek nodrošinātas drošības uz ūdens apmācības vismaz elementārā līmenī un aicināja Orlova kungu parūpēties par to, lai tas tiktu mainīts un visās izglītības iestādēs tiktu nodrošināta drošības uz ūdens apmācība vismaz 12 stundu apmērā.

Apakškomisijas sēdē piedalījās saeimas deputāti, Latvijas Peldēšanas federācijas, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas, Latvijas Ārstu biedrības, Veselības ministrijas, kā arī Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji.


Projektu “Peldi droši” finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekta nr.2019.LV/NVOF/DAP/054/32. Visi informatīvie materiāli ir sagatavoti ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par materiālu saturu atbild biedrība “Latvijas Peldēšanas federācija”. #NVOFonds2019