lsm.lv: seši padomi vecākiem bērnu drošībai pie ūdeņiem

Siltajā laikā nelaimes ūdeņos nav retums. Bieži nelaimes ar bērniem sakņojas neprasmē droši peldēt un rīkoties kritiskā situācijā. Latvijas raidījumā “Ģimenes studija” speciālisti norāda – vecāki un sabiedrība neattiecas pietiekami nopietni pret bērnu peldētprasmes apguvi.

Peldētprasme neiedzimst, peldēt ir jāmācās, tāpat kā daudzas citas prasmes. Problēma, ka vecāki neuzskata, ka peldēšanas jautājums valstiskā līmenī ir sistēmiska problēma. Tas ir komplekss jautājums, kas jārisina. Ir pozitīva tendence – sabiedrība un mediji aizvien vairāk pievēršas peldētprasmes jautājumiem.

Peldētprasmes apmācībā māca peldēt, uzvesties ūdenī, saskatīt iespējamos riskus un izvērtēt drošību uz ūdens. Peldētprasmē nozīmīgi ir bērna pašpārliecība un spēja pieņemt lēmumu, kritiskā domāšana, un tās jāaudzina bērnā. Bērnam riskus jāmācās noteikt atbilstīgi savam vecumam.

Peldēšanas apmācības speciālisti, mācot bērniem peldēt, saskaras ar bērnu visatļautību, disciplīnas trūkumu, kas nav pieļaujami, esot ūdenī.

Bērniem no ūdens nav jābaidās, bet jāņem vērā dažādi drošības aspekti. Peldētapmācībā svarīgi saprast, ka peldētprasme ir nepieciešama, tā nav tikai izklaides sastāvdaļa, jo peldēšana bieži ir veldzēšanās, nopietnāk peld baseinos.

Peldēšana nav izrauta no sadzīves konteksta, tā jāvērtē tāpat, kā citas situācijas. Vecākiem jāprot novērtēt bērna apzinātības līmeni, jāatceras, ka kopā ar draugiem var rasties vēlme veikt ko pārdrošu. Tas ir svarīgi, jo bērni ūdenī var sākt nekontrolēti dauzīties.

Padomi vecākiem:

  1. Atrašanos pie ūdens kopā ar bērnu vecāki sāk ar to, ka ūdens gultni izstaigā, nepieciešams apzināt teritoriju, lai saprastu šķēršļus. Peldbaseins ir drošs, citas peldvietas drošība jānovērtē.
  2. Jāsagatavo norādes, ja peldot kaut kas apdraud drošību, norādot ar bojām vai citādu apzīmējumu, vai mutisku norādi, kur nevar peldēt. Bieži dzird par nelaimes gadījumiem pašu ierīkotās peldvietās vai piemājas dīķos. Ūdenstilpnes gultne var mainīties.
  3. Sagatavoties peldei, esot ūdenī, vienmērīgi atdzist, pierast pie ūdens.
  4. Vecāki nedrīkst nolaist acis no bērna. Vecāku atbildība ir  bērnu drošība. Vācijā ir konstatēts, ka aug nelaimes gadījumu skaits ūdenī ar bērniem vecāku klātbūtnē, jo vecāki “iegrimuši” viedierīcēs.
  5. Rekomendācija – viens bērns bez vecākiem vai draugiem iet peldēt atklātās ūdenstilpnēs nedrīkst.
  6. Nerekomendē peldētmācībā izmantot piepūšamas peldlīdzekļus, tos var pārdurt vai no tiem iziet gaiss un zūd drošība. Vislabāk izmantot peldvestes (ne piepūšamās), “nūdeles”, pelddēlīšus un citus nepiepūšamus palīglīdzekļus.

Avots: lsm.lv

Projektu “Peldi droši” finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekta nr.2019.LV/NVOF/DAP/054/32. Visi informatīvie materiāli ir sagatavoti ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par materiālu saturu atbild biedrība “Latvijas Peldēšanas federācija”. #NVOFonds2019