Latvijā sākušās sporta skolotāju mācības ūdens kompetencē

Ar klātienes nodarbībām Valmieras peldbaseinā sākušies pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Kā mācīt peldēt, lai bērni ūdenī justos droši”. Piecās Latvijas pilsētās 200 vispārizglītojošo skolu un bērnudārzu sporta skolotāji pilnveidos zināšanas ūdens kompetencē. Dalība kursos ir bezmaksas un pieteikšanās atvērta mācībām Liepājā, Bauskā, Daugavpilī un Rīgā. Pieteikšanās tiešsaistē www.peldet.lv

Profesionālās kompetences pilnveides kursus organizē Valsts izglītības satura centrs kopā ar biedrību “Peldēt droši”. Divu dienu apmācībās skolotāji piedalās gan teorētiskajās, gan praktiskajās nodarbībās peldbaseinā. Kursos tiek nodrošināta apmācība pirmās palīdzības sniegšanā un kā palīdzēt ūdenī nelaimē nonākušajam.  Skolotāji paplašinās izpratni par to, kas ir lietpratība, kādā mācīšanās procesā iespējamais rezultāts ir skolēna kompetence drošības jautājumos (izzina, analizē un izvērtē riskus dažādās dzīves situācijās, pieņem izsvērtus lēmumus drošai rīcībai un uzņemas par tiem atbildību) un kā šādu procesu īstenot praksē mācību priekšmetā Sports un veselība mācību satura modulī Peldēšana.

“Lai iegūtu ūdens kompetenci ir jāmācās darot! Pārvērtējot savas zināšanas un prasmes, nonākot dzīvībai bīstamās situācijā, cilvēks nespēs sevi glābt. Apmācības sniedz iespēju novērtēt savas spējas un, līdz ar darbību un personisko pieredzi, izprast metodes, lai iemācītu bērnus. Jaunā Skola 2030 kompetenču izglītība ir vērsta uz skolēnu sagatavošanu dzīvei ārpus skolas sienām. Prieks, ka pedagogi pat ar 45 gadu stāžu atzinīgi vērtēja jauno saturu un solīja to integrēt ikdienas darbā,” stāsta biedrības “Peldēt droši” dibinātāja un vadītāja Zane Gemze.

Ūdens kompetenci veido 15 pamatelementi, tostarp zināšanas par drošu uzvedību un rīcību iespējamās bīstamās situācijās uz un pie ūdens, peldētprasme,  spēja kontrolēt elpošanu, kustības virzienu, kā arī apzināties un novērtēt riskus.

Foto: biedrība “Peldēt droši”


Projektu “Atbalsts LPF darbības stiprināšanai un interešu aizstāvībai cilvēkdrošības uz ūdens veicināšanas jomā” finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekta nr. 2020.LV/NVOF/MAC/088/06. Visi informatīvie materiāli, t.s. preses relīzes un publikācijās minētie pētījumi ir sagatavoti ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par materiālu saturu atbild biedrība “Latvijas Peldēšanas federācija”. #NVOFonds2020