Dzimums un vecums

72% noslīkušo 2016.gadā ir bijuši vīrieši, visbiežāk vecumā no 40-59 gadiem (47%). Šāds slīkoņa profils raksturīgs visām Eiropas valstīm un tam par pamatu ir vairāki faktori, kuru starpā ir minama gan alkohola lietošana, gan pārmērīga bravūrība, gan dažādas ar ūdeni saistītas aktivitātes. SPKC pēdējo gadu laikā ir vaikārkārtīgi mainījis vecuma struktūru, par kuru atspoguļo bojā gājušo statistiku, tāpēc nav iespējams kvalitatīvi veikt datu salīdzinājumu, tomēr kopējās tendences ir nemainīgas – lielākais noslīkušo skaits ir vecumā pēc 50 gadiem – gan 2016.gadā, gan 2017.gadā šī vecuma grupa veidoja vairāk kā pusi no visu noslīkušo kopskaita.

Apskatot noslīkušo vecumu, Latvijas kontekstā īpaši jāizceļ relatīvi lielais noslīkušo bērnu un jauniešu skaits – tas ir otrs biežāk sastopamais ārējais nāves cēlonis jauniešu vidū. 9% no visiem 2016.gadā noslīkušajiem ir bijuši jaunāki par 25 gadiem, tai skaitā 5 nepilngadīgie, bet 2017.gadā vecumā līdz 18 gadiem noslīkstot un slīkstot dzīvību zaudējušas pat 10 personas jeb 8% no kopējā noslīkušo skaita. Tas ir ārkārtīgi liels skaits.