Atrašanās vieta

Detalizētāki ir vērts apskatīt arī noslīkušo īpatsvaru dažādos Latvijas statistiskajos reģionos. Kā liecina SPKC dati, procentuāli vislielākais noslīkušo skaits gan 2016., gan 2017.gadā ir vērojams Rīgā (23%), kam ar pavisam nelielu atpalicību seko Latgale un Pierīgas reģions, attiecīgi ar 18% un 19% 2017.gadā (2016.-20% un 17%), savukārt Kurzemē un Vidzemē, ik gadu vienai otro nomainot, ir mazākais noslīkušo skaits. Tā, piemēram, 2017.gadā Vidzemē ir reģistrēti tikai 13 noslīkšanas gadījumi (10% no visiem), bet Kurzemē 2016.gadā noslīkušo skaits bijis vēl mazāks – 10 jeb tikai 7% no visiem tajā gadā noslīkušajiem.

Grafikā redzams, ka 60% noslīkšanas gadījumu ir reģistrēti Rīgā, Latgalē un Pierīgā. Ja Rīgas statistiskajā reģionā noslīkušo skaita īpatsvars varētu būt skaidrojams ar lielo iedzīvotāju skaitu šajā pilsētā, tad Latgalē, kas ir vismazāk apdzīvotais Latvijas reģions, būtu jāmeklē citi iemesli. Protams, Latgale ir zilo ezeru zeme un tai cauri plūst viena no Latvijas artērijām jeb Daugava, tomēr fakts, ka katrs piektais noslīkušais atrodas tieši ir ļoti skaļš signāls reģiona vietvaru vadītājiem rūpīgāk vētīt šīs problēmas cēloņus un meklēt piemērotus risinājumus