Konferencē 29. septembrī meklēs risinājumus, lai uzlabotu drošību uz ūdens Latvijā

29.septembrī LU zinātņu centrā notiks starptautiska konference “Cilvēkdrošība uz ūdens – vai stratēģija var izglābt dzīvības?”. Konferencē pieredzē dalīsies jomas eksperti no Īrijas, Norvēģijas, Somijas, Lietuvas, Igaunijas – valstīm, kur ilgtermiņā plānveidīgi strādājot mazināti nolīkšanas riski un traģiskā statistika. Dalība konferencē bez maksas.

Konference tiek organizēta ar mērķi diskutēt par nepieciešamajiem soļiem, lai uzlabotu drošību uz ūdens Latvijā, kas šobrīd mūsu valstī ir īpaši zemā līmenī un noslīkušo skaita statistika ievērojami pārsniedz ES vidējos rādītājus. 

“Cilvēka drošība, veselība un dzīvības saglabāšana ir neapstrīdams priekšnosacījums valsts izaugsmei.  Tāpēc visaugstākajā līmenī ir svarīgi izprast to, kā mazināt noslīkušo skaitu Latvijā un vienlaikus – palielināt veselīgi nodzīvoto gadu skaitu. Aicinu izmantot iespēju iepazīt citu Eiropas valstu pieredzi cilvēkdrošības uz ūdens stiprināšanā, īstenotās aktivitātes un gadu gaitā gūtos secinājumiem. Konferencē dzirdētais būs noderīga informācija gan politikas plānotājiem, gan pašvaldību un skolu vadītājiem, gan sabiedrībai kopumā,” piedalīties konferencē aicina Latvijas peldēšanas federācijas prezidents Aivars Platonovs. 

Konferencē “Cilvēkdrošība uz ūdens – vai stratēģija var izglābt dzīvības?” uzstāsies  Īrijas Ūdens drošības asociācijas ( Water Safety Ireland) izpildirektors Džons Līčs (John Leech). Īrijā organizācija darbojas kopš 1945. gada, un tās moto ir “Katrs ir peldētājs un katrs ir glābējs” (“Every Person a Swimmer and Every Person a Lifesaver”).

Norvēģijas skolu programmā pirms gada ieviesta jauna valsts līmenī apstiprināta ūdenskompetences apgūšana, tajā skaitā arī glābšana un peldēšana atklātajos ūdeņos. Rīgā pieredzē par paveikto un vēl darāmo dalīsies Norvēģijas Zinātnes un Tehnoloģiju universitātes asociētais profesors ar 20 gadu pieredzi Ūdens kompetencē un skolotāju apmācībā Egils Galaens Gjolme (Egil Galaaen Gjølme). 

Par Somijas pieredzi klausītājiem stāstīs Somijas Peldētapmācības un glābšanas federācijas (Finnish Swimming Teaching and Lifesaving Federation) ģenerālsekretāre Kristīna Heinonena (Kristiina Heinonen). Organizācija kaimiņvalstī darbojas kopš 1956. gada. Ar savu pieredzi un Skandināvijas ūdens kompetences programmu adoptācijā un īstenošanā dalīsies arī Lietuvas un Igaunijas atbildīgo organizāciju pārstāvji. 

Tāpat konferencē uzstāsies eksperti no Latvijas, kas prezentēs savu redzējumu par veicamajiem darbiem un prioritātēm noslīkšanas risku mazināšanai un novēršanai. 

“Šobrīd valsts pārvaldē notiek darbs pie nozaru politikas plānošanas dokumentu izstrādes, kas noteiks vienotu valsts politiku un attīstības stratēģiju svarīgākajos mūsu dzīves jautājumos. Tā ir iespēja ieviest politiskus instrumentus un konkrētus darbības virzienus arī drošības uz ūdens jeb ūdens kompetences jomā,” pārliecināts ir A. Platonovs.

Dalība konferencē ir bez maksas. Pieteikties dalībai konferencei klātienē vai tiešsaistē var, aizpildot elektroniski pieteikumu LPF mājas lapā 


Konference tiek rīkota sadarbībā ar biedrību “Peldēt droši” projekta “Atbalsts LPF darbības stiprināšanai un interešu aizstāvībai cilvēkdrošības uz ūdens veicināšanas jomā” ietvaros, un to finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekta nr. 2020.LV/NVOF/MAC/088/06.


Konference tiek rīkota sadarbībā ar biedrību “Peldēt droši” projekta “Atbalsts LPF darbības stiprināšanai un interešu aizstāvībai cilvēkdrošības uz ūdens veicināšanas jomā” ietvaros, un to finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekta nr. 2020.LV/NVOF/MAC/088/06.