Kantar TNS: 81% Latvijas iedzīvotāju atbalsta obligātās peldētapmācības ieviešanu skolās

Kantar TNS veiktajā aptaujā noskaidrots, ka vairākums jeb 81% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 60 gadiem uzskata, ka visās Latvijas vispārējās izglītības iestādēs ir nepieciešama obligāta peldētapmācības ieviešana, informē raidījums 900 sekundes

Latvijas Peldēšanas federācijas prezidents Aivars Platonovs, komentējot publicētos datus, atzīst, ka sabiedrības attieksmē ir vērojamas pozitīvas transformācijas, tomēr obligātās peldētapmācības ieviešana nav pašmērķis: “Patīkami redzēt, ka sabiedrība ar vien vairāk sāk apzināties peldētprasmes apguves nepieciešamību un tās būtisko lomu gan vispārējās fiziskās veselības stiprināšanā, gan kā priekšnosacījumu noslīkšanas risku mazināšanai, tomēr vairāk par “obligātumu” būtu nepieciešams valsts atbalsts kvalitatīvai ūdens kompetences apmācībai tajās pašvaldībās un skolās, kurās ir peldbaseini vai arī tie ir relatīvi viegli pieejami! Jau šobrīd infrastruktūra ļauj nodrošināt apmācību ap 60-75% izglītojamo, taču realitātē to apgūst mazāk kā trešdaļa”.

Atgādināsim, ka lai gan pēdējo gadu laikā peldbaseinu infrastruktūra ir strauji pieaugusi, LPF veiktajā pētījumā par peldēšanas apmācību īstenošanu izglītības iestādēs un 5.-12.klašu izglītojamo peldēptrasmēm, noskaidrots, ka iespējas apgūt dzīvības saglabāšanai vitālās prasmes ir absolūtajam mazākumam – tikai 28% pašvaldību ir apliecinājušas, ka to izglītības iestādēs izglītojamajiem mācību priekšmetā “Sports” tiek nodrošinātas peldēšanas nodarbības, savukārt sabiedrības aptaujas dati liecina, ka mācību stundas peldēšanas prasmju apguvei ir pieejamas 29% 5.-12.klašu izglītojamo.

Plašāk par LPF pētījumu: https://peldidrosi.lv/peldetapmacibu-macibu-prieksmeta-sports-isteno-vien-28-izglitibas-iestazu/


Avots: tv3play.skaties.lv

Projektu “Atbalsts LPF darbības stiprināšanai un interešu aizstāvībai cilvēkdrošības uz ūdens veicināšanas jomā” finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekta nr. 2020.LV/NVOF/MAC/088/06. Visi informatīvie materiāli, t.s. preses relīzes un publikācijās minētie pētījumi ir sagatavoti ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par materiālu saturu atbild biedrība “Latvijas Peldēšanas federācija”. #NVOFonds2020