Jaunās Sabiedrības veselības pamatnostādnes paredz rūpes par drošību uz ūdens

Veselības ministrijas sagatavotajās un publiskajai apspriešanai nodotajās “Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2021.-2027.gadam” ir iekļauti plāni veicināt iedzīvotāju peldēšanas prasmju apguvi un drošības pasākumu ievērošanu ūdenstilpju tuvumā.

Pamatnostādnēs norādīts, ka rīcības virziena “veselīgs un aktīvs dzīvesveids” ietvaros definētā mērķa sasniegšanai nepieciešams “paaugstināt sabiedrības izpratni par vides veselību un drošību un veicināt paradumus drošas vides veicināšanai, kā arī uzlabot bērnu un pieaugušo drošību uz ūdens un tā tuvumā”. Vienlaikus konkrētajā rīcības virzienā definētajā uzdevumā “veicināt veselīgu un drošu dzīves un darba vidi, mazinot traumatismu un mirstību no ārējiem nāves cēloņiem” ir iekļauti divi ar sabiedrības drošību uz ūdens saistīti apakšuzdevumi: 

  1. Izglītot sabiedrību par dažādiem drošības jautājumiem, tai skaitā par drošību uz ūdens, ceļu satiksmē, sadzīvē, lai izvairītos no negadījumiem, kritieniem, apdegumiem, applaucējumiem, apsaldējumiem u.tml., īpaši, lai samazinātu bērnu un vecu cilvēku traumatismu (1.7.4).
  2. Veicināt iedzīvotāju peldēšanas prasmju apguvi un drošības pasākumu ievērošanu ūdenstilpņu tuvumā (1.7.5).

Šī ir pirmā reize, kad sabiedrības veselības plānošanas pamatdokumentos tiek runāts par iedzīvotāju drošību uz ūdens un LPF augstu novērtē VM iniciatīvu izglītot sabiedrību par dažādiem drošības jautājumiem, tai skaitā par drošību uz ūdens, kā arī veicināt iedzīvotāju peldēšanas prasmju apguvi un drošības pasākumu ievērošanu ūdenstilpju tuvumā. Tāpat LPF atzinīgi vērtē tās iekļaušanu kā līdzatbildīgo institūciju izvirzīto uzdevumu sasniegšanai un ir gatava pilnvērtīgi sadarboties ar VM visās tās iniciatīvās. LPF ir pārliecināta, ka šāda VM politika veicinās noslīkušo skaita samazinājumu un vispārēju drošību ūdenstilpņu tuvumā, tādējādi arī samazinot kopējos ar ārējiem nāves cēloņiem saistītos iedzīvotāju mirstības rādītājus.

 

Vienlaikus LPF ir sniegusi savus priekšlikumus par pamatnostādnēs izvirzītā mērķa sasniegšanai nepieciešamiem īstenojamajiem apakšuzdevumiem. Atgādināsim, ka drošības uz ūdens veicināšanas pasākumi ir iekļauti arī Latvijas Nacionālās attīstības plānā 2021.-2027.gadam, paredzot konkrētus sasniedzamos uzdevumus prioritātes “Vienota, droša un atvērta sabiedrība” rīcības virzienā “Drošība”. Uzzināt vairāk: NAP 2027 iekļauts uzdevums mazināt noslīkušo skaitu

 

Ar Sabiedrības veselības pamatnostādņu projektu iespējams iepazīties VM mājaslapā